DigiGrid MGR

DigiGrid MGR

Το DigiGrid MGR είναι ένας δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα σε όλα τα SoundGrid συστήματα και κάθε MADI enabled συσκευή (I/O Stage Rack). Το MGR διατίθεται Quad BNC MADI Interface. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα πολυκάναλης ηχογράφησης και αναπαραγωγής ανάμεσα σε MADI enabled συστήματα και οποιαδήποτε DAW πλατφόρμα. Καταγραφή, επεξεργασία και αναπαραγωγή έως και 128 καναλιών ήχου στα 96Khz. Με την πρόσθεση ενός SoundGrid Server και ενός Laptop με την εφαρμογή Multirack δίνει την δυνατότητα χρήσης Plugin σε κάθε κονσόλα που έχει πρωτόκολλο MADI με εξαιρετικά μικρό latency. Το MGR διαθετει και δυο τροφοδοτικα με ξεχωριστό διακόπτη.
  • Quad BNC MADI-to-SoundGrid interface
  • Optional optical MADI Card available
  • Dual Redundant Power Supplies
  • Built in SoundGrid network switch
  • Plug any MADI-enabled device into SoundGrid
  • Record, process* and playback up to 128 channels at 96kHz **
  • Record to multiple computers simultaneously
  • Compliant with the SoundGrid Studio ASIO / Core Audio driver

*  Processing requires a DiGiGrid DGS-XL or IOS-XL SoundGrid Server.

** Recording and playback of more than 128 channels at 48kHz requires a 2nd computer.

Weight and Dimensions:

Width: 19″/ 482.60 mm
Height: 1U / 43.6 mm
Depth: 306 mm
Weight: 4.6kg

Share

Privacy Preference Center